• Slide 4

Voor de diëtist

De NWDC is de Nederlandse Werkgroep Diëtisten Cardiologie. Diëtisten werkzaam op het gebied van Hart- en Vaatziekten en Cardiologie zijn hierin verenigd. De werkgroep heeft als doel om landelijk afspraken te maken over goede voorlichting en dieetadvisering aan de patiënten met hart- en vaatziekten en aan andere beroepsgroepen. Leden van de NWDC zijn betrokken geweest bij het organiseren van een aantal Post HBO scholingen over hartfalen en cardio vasculair management in samenwerking met Pit Actief. Ook heeft de NWDC onderwerpen aangedragen voor "dieetditdieetdat.nl" en zijn er leden betrokken bij de landelijke multidisciplinaire werkgroep hartrevalidatie.
 

Word lid van de NWDC